Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
HÄRNÖSANDS SIMSÄLLSKAP
Simidrott
DE NYA SKÄRPTA RÅDEN
2020-11-16 15:57

Under måndagen den 16/11 införde Region Västernorrland, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, nya skärpta allmänna råd i länet, för att begränsade den allt mer alarmerande smittspridningen.

Dessa råd, som gäller fram till och med 13 december, påverkar oss mer än några tidigare råd gjort, läs mer nedan om vad som gäller för de olika delarna av vår verksamhet, som simskola, träningsgrupper och vuxensim.


De nya råden

Dessa är de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten, med fetmarkeringar av de delar som berör oss extra:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Dessa innebär att vi inte kan bedriva någon träningsverksamhet eller kursverksamhet för vuxna och ungdomar födda 2004 och tidigare.

Svenska simförbundets tolkningar

Svenska simförbundet har publicerat en checklista (PDF) på hur de tolkar Folkhälsomyndighetens nya råd. De skriver bland annat:

  • Svenska Simförbundet tolkar träningar och tävlingar utanför den egna regionen som onödiga resor.
  • Svenska Simförbundet tolkar att simidrottare, givet att de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, kan fortsätta utöva sin idrott individuellt under perioden.
  • Svenska Simförbundet tolkar att schemalagd träning på idrottsgymnasier är tillåten under perioden.
  • Svenska Simförbundet tolkar att målsman fortsatt kan delta i simundervisning, givet att de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Simhallen stänger för allmänheten

Simhallen har beslutat att de stänger simhallen helt för allmänheten. Däremot håller de öppet under begränsade former för den delen av vår verksamhet som får fortsätta.


Konsekvenser för vår verksamhet

Allt detta sammantaget får alltså stora konsekvenser för vår verksamhet. I princip är det bara simskolan och ungdomar födda 2005 och senare som kan simma överhuvudtaget, samt de som går på simiriktningen på gymnasiet (men det är inte i vår regi utan skolans).

Utifrån de nya råden och simförbundets tolkningar gäller därmed nedanstående för respektive del av vår verksamhet. Observera att detta kan komma att ändras med kort varsel om vi får nya besked om vad som gäller.


Simskolan

Simskolan kommer att fortsätta med sin verksamhet då dess deltagare alla är under åldersgränsen.

En förälder/ vårdnadshavare får följa med barnen in till simskolan och hämta när den är över, men de får inte stanna i simhallen under tiden simskolan pågår, utan måste lämna den. Undantaget är föräldrar till barn i Baddaren och Pingvinen som behövs av barnet (t.ex. för toabesök) eller om något barn har speciella behov (ska dock meddelas till berörd ledare).

Vi vill passa på att än en gång uppmana alla föräldrar/ vårdnadshavare att göra allt de kan för att hålla avstånd när de rör sig i simhallen och, tillsammans med sina barn, inte skapa trängsel i omklädningsrummet. Nu är detta viktigare än någonsin!

 

Träningsgrupper

För våra simmare som är födda 2005 eller senare fortsätter träningsverksamheten som tidigare. Vissa justeringar gällande träningstider kan förekomma.

För våra simmare som är födda 2004 eller tidigare ställs all träning i bassäng in tills vidare.

Simidrottsgymnasiet

Utifrån Svenska simförbundets tolkning ovan kommer simmare med idrottsinriktning på gymnasiet att fortsätta med sin verksamhet som tidigare. Det innebär att ungdomarna som har denna inriktning på gymnasiet kommer att fortsätta träna på skoltid, oavsett födelseår.


Vuxensim och Masters

All organiserad träning för vuxna ställs in tills vidare, både våra kurser och våra träningsgrupper.

Ni som är inbokade på våra vuxenkurser behöver inte göra någonting, vi har för avsikt att köra igång så fort de skärpa råden hävs och ni finns kvar på era kurser som förskjuts framåt i tiden.


Tävlingar

Under den här perioden kommer vi inte att åka på några tävlingar och inte arrangera några inbjudningstävlingar. Det innebär, bland annat, att det planerade Norrländska mästerskapet ställs in, eller skjuts på framtiden.

Däremot öppnar simförbundet upp för:

https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/anordnacovid-race/

Återkommer om detta!


Har ni frågor, skriv till: info@harnosim.se 

 


Nyhetsarkiv
Vårens simskola 2020-11-22 16:10
DE NYA SKÄRPTA RÅDEN2020-11-16 15:57
Vuxensim startar!2020-08-05 10:41
Höstens simskola2020-08-04 13:00
Angående Corona viruset2020-03-14 10:34
Stödmedlem?2018-10-05 13:38
 
Facebook
Swish och bankgiro
Samarbetspartners